هزینه و معدن

بنام خدا
براساس بررسیهای انجام شده در سال جاری و بررسی افزایش هزینه های تولید.و هزینه های تجهیز معادن. و بررسی تخصصی در معادن سنگهای ساختمانی. بررسیهای مالی و هزینه ای مشخص نموده است که سطح افزایش قیمتها. برااساس افزایش نرخ ارز.و افزایش هزینه خرید تجهیزات مورد نیاز در بهره برداری و برش سنگهای ساختمانی .این مهم را یاداوری مینماید که رسیدن به بازدهی مالی تا نقطه سربه سر هزینه ای در این معادن. نیاز به استفاده از کادر فنی و تکنسین ماهر و کارشناس تولید داشته تا بتواند ضمن تهیه و استفاده از تجهیزات با کیفیت. توانایی محاسبه برنامه تولید. کاهش هزینه و بهره وری را داشته باشد. به طور میانگین مشخص شده است که اگر درربرش سنگهای ساختمانی دردهر ساعت کار مفید. اگر نتوانیم بطور متوسط ۵ متر برش سنگ را داشته باشیم. نمیتوانیم به نقطه سربه سر هزینه ای برسیم و به بیان ساده. سودی بیشتر از جبران هزینه ها نخواهیم داشت.
در سیمهای الماسه جدید. و طراحی نو ان .طوری در پروسه تولید برنامه ریزی شده است که در کوتاه ترین زمان بیشترین برش را بدست اوریم و با بیانی ساده اگر قرار است یک محصولی را در ۳ ماه تولید کنیم. با بهینه سازی امکانات . همان محصول را در یکماه به ثمر برسانیم.
پس باید توجه داشت. برنامه ریزی. ابزار مناسب. و کوشش در این امر میتواند به بازدهی تولید ما و سودهی مناسب مارابرساند. وسودهی مناسب است که باعث توسعه و کارامدی یک واحد تولیدی میگردد.
امید است که در این امر کوشا باشیم.
تشکر
م. مرتضی زاده مدیر بازرگانیVG

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *